Suomi 100 -satelliitti työn alla

Työ Suomi 100 -satelliitin kokoonpanossa etenee nopeasti. Itse satelliitti on jo valmiina ja nyt on käynnissä satelliitin kaikkien alijärjestelmien toiminnallinen testaaminen ja niin sanottu hyötykuorman integrointi satelliittiin. Tämä tarkoittaa sitä, että erikoisvalmisteisen radiotutkimuslaitteen elektroniikkaosa ja sen kaksi ferriittiantennia asennetaan satelliittirunkoon.

Suomi 100 on järjestyksessään jo kolmas Aalto-yliopistossa tehtävä satelliitti, joten varsinaisen satelliittirungon tekemiseen ei tällä kerralla ole kiinnitetty erityishuomiota. Se kun on jo "rutiinia". Sen sijaan radiotutkimuslaitteen rakenteissa käytetään uudenlaista 3D-tulostusta ja myös sen elektroniikkaosa on erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltu sekä tehty. Suurin osa satelliitin kokoamisesta meneekin näiden asentamiseen sekä toiminnallisuuden varmistamiseen. Avaruusalalla valtaosa ajasta ja vaivasta käytetään tarkistamiseen, varmistamiseen ja mahdollisiin vikatilanteisiin varautumiseen – ja niiden estämiseen.

Vaikka itse satelliitin lentomallin kanssa työskentely on kaikkein konkreettisin ja kuvauksellisin osa työtä, tapahtuu suurin osa satelliitin rakentamisesta tylsästi tietokoneen ääressä. Toisinaan työ puhdastilassa myös keskeytyy siihen, että jonkin yksittäisen osan toiminnasta pitää saada tarkka selvyys. Silloin kaivetaan esiin kyseisen, kenties pienenkin, osan tarkat tiedot ja historia. Jokaisen osan alkuperä ja sille tehdyt toimet kirjataan ylös, ja ennen kuin satelliitille tehdään mitään, suunnitellaan tehtävä etukäteen dokumenttien avulla – näin virheiden mahdollisuus saadaan minimoitua.

Tästä varovaisuudesta ja byrokratiasta on suoranaista hyötyä satelliittia tehtäessä, kun arvailua ja epämääräistä muistelua ei juurikaan tarvita, ja jos satelliitille tapahtuu jotain ikävää avaruudessa, niin käytössä on kaikki tieto tilanteesta selviämiseen.

Suomi 100 -satelliitin tekemisestä Aalto-yliopistossa vastaa tutkijatohtori Antti Kestilä ja hänen kanssaan työtä tekevät Juha-Matti Lukkari, Petri Koskimaa, Amin Modabberian ja Arno Alho. Hanketta johtaa professori Esa Kallio.

Satelliitti pitää saada valmiiksi elokuun alussa ja testattua elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen se toimitetaan Hollantiin laukaisuvälittäjälle. Innovative Solutions In Space -yhtiö on avustanut myös saamaan Aalto-1:n ja Aalto-2:n avaruuteen. Edeltäjiensä tapaan Suomi 100 -satelliitti asennetaan niin sanottuun laukaisusovittimeen yhtiön puhdastilassa Delftissä, Alankomaissa, ja se kuljetetaan näillä näkymin loka-marraskuussa Intiaan. Sieltä satelliitti laukaistaan avaruuteen joulukuussa PSLV-kantoraketilla nyt avaruudessa potreasti toimivan Aalto-1:n tapaan.

*

Kuvia Suomi 100 -satelliitin kokoonpanosta on mediakansiossa.